Stworz - By dla Słońca pieśni śpiewać... - videolike.de  

Stworz - By dla Słońca pieśni śpiewać...


Stworz - Cóż po żyznych ziemiach...
2014
Werwolf Promotion: http://www.werewolf-promotion.pl
Stworz, fb: https://www.facebook.com/Stworz?fref=ts
Tekst:
By dla Słońca pieśni śpiewać
Niech brat bratu woła "bracie"
By tej Ziemi wiecznie bronić
Niech brat bratu rękę poda
By jej chwałę wiecznie sławić
Niech się zbiorą wszystkie ludy
Wszyscy, którzy znają Słowa
Co w ich sercach zapisane

I niech wstanie młode Słońce
I przyniesie wiosnę Sławii
I niech płoną ognie Jare
Przyjdź nam nowe, odejdź stare!

I niech wrócą ptaki dumne
By zwiastować przyjście Wiosny
Niechaj płonie w każdym sercu
Swarożyca jasny ogień
Niechaj przetną czarne niebo
Perunowe błyskawice
I niech Mokosz w gwiezdnym tańcu
Przyjmie młodego Jaryłę

Niczym ziemia płodna
Nasze dusze czekają deszczu
By w Perunowych gromach
wzrastać aż do nieba
Nasze dusze młode
dane nam przez Bogów
z niebiańskiego złota
wykute w ogniu Słońca
I dali nam Bogowie
Jawski padół we władanie
I zasiali jego pola
Ziarnem słowiańszczyzny
I już nasza w tym powinność
By te pola pielęgnować
By rodziły poprzez wieki
Złoty sławski plon

Tam gdzie wieczne Słońce
Bawiło się wśród zbóż
Tam gdzie złote pola
Sięgały aż do niebios
Tam gdzie rzeki nurty
Niosą wianki ku wieczności
Tam płynie pieśń dla Bogów
Zawsze wieczna, niezmienna

A więc kim dziś jesteś bracie?
Dokąd płyną twoje myśli?
Czy wciąż sławisz Słońce, bracie?
Które jest ci Ojcem wszak?
Czy wciąż kochasz swoja ziemię
tę, która jest ci matką?
Czy wciąż w twoim Sercu słowa
Zapisane i niezmienne?
A gdy przyjdzie odejść pora
U bram Nawii mglistych stanąć
Ile pozostanie po twym
dawnym życiu jawskim?
Kiedyś wnuki twe ocenią
Ile warty był twój żywot
A gdy wrócisz czy rozpalisz
Ogień jaśniejszy niż wcześniej!?

Quelle: Youtube: zum Video.Quelle: YouTube

Stworz - By dla Słońca pieśni śpiewać...

Suchbegriffe für Stworz - By dla Słońca pieśni śpiewać...

Stworz - Cóż po żyznych ziemiach... 2014Werwolf Promotion: fb: dla Słońca pieśni śpiewaćNiech brat bratu woła "bracie"By tej Ziemi wiecznie bronićNiech brat bratu rękę podaBy jej chwałę wiecznie sławićNiech się zbiorą wszystkie ludyWszyscy, którzy znają SłowaCo w ich sercach zapisaneI niech wstanie młode SłońceI przyniesie wiosnę SławiiI niech płoną ognie JarePrzyjdź nam nowe, odejdź stare!I niech wrócą ptaki dumneBy zwiastować przyjście WiosnyNiechaj płonie w każdym sercuSwarożyca jasny ogieńNiechaj przetną czarne nieboPerunowe błyskawiceI niech Mokosz w gwiezdnym tańcuPrzyjmie młodego JaryłęNiczym ziemia płodnaNasze dusze czekają deszczuBy w Perunowych gromachwzrastać do niebaNasze dusze młodedane nam przez Bogówz niebiańskiego złotawykute w ogniu SłońcaI dali nam BogowieJawski padół we władanieI zasiali jego polaZiarnem słowiańszczyznyI już nasza w tym powinnośćBy te pola pielęgnowaćBy rodziły poprzez wiekiZłoty sławski plonTam gdzie wieczne SłońceBawiło się wśród zbóżTam gdzie złote polaSięgały do niebiosTam gdzie rzeki nurtyNiosą wianki ku wiecznościTam płynie pieśń dla BogówZawsze wieczna, niezmiennaA więc kim dziś jesteś bracie?Dokąd płyną twoje myśli?Czy wciąż sławisz Słońce, bracie?Które jest ci Ojcem wszak?Czy wciąż kochasz swoja ziemiętę, która jest ci matką?Czy wciąż w twoim Sercu słowaZapisane i niezmienne?A gdy przyjdzie odejść poraU bram Nawii mglistych stanąćIle pozostanie po twym dawnym życiu jawskim?Kiedyś wnuki twe oceniąIle warty był twój żywotA gdy wrócisz czy rozpaliszOgień jaśniejszy niż wcześniej!?