Trich Doan Cai Luong _ Tra No An Tinh _ Vuong Linh - Cam Tien - Kim Tieu Long - videolike.de  

Trich Doan Cai Luong _ Tra No An Tinh _ Vuong Linh - Cam Tien - Kim Tieu Long


Trích đoạn cải lương: Trả nợ ân tình
Soạn giả: Thế Châu, Thu An, Nguyên Thảo.
Thành phần nghệ sĩ tham gia:
Vương Linh - Thương Sơn.
Cẩm Tiên - Ỷ Xuân
Kim Tiểu Long - Vua
hay
P/S: Thx bạn có nick tronmoitinhsi1 nhiều nhe^^ cuối cùng cũng biết tên trích đoạn sau hơn 10 năm@@)

Quelle: Youtube: zum Video.Quelle: YouTube

Trich Doan Cai Luong _ Tra No An Tinh _ Vuong Linh - Cam Tien - Kim Tieu Long

Suchbegriffe für Trich Doan Cai Luong _ Tra No An Tinh _ Vuong Linh - Cam Tien - Kim Tieu Long

Trích đoạn cải lương: Trả nợ ân tìnhSoạn giả: Thế Châu, Thu An, Nguyên Thảo.Thành phần nghệ tham gia:Vương Linh - Thương Sơn.Cẩm Tiên - XuânKim Tiểu Long - Thx bạn nick tronmoitinhsi1 nhiều nhe^^ cuối cùng cũng biết tên trích đoạn sau hơn 10 năm@@)