พิธีทวทวนคำปฏิญาณลูกเสือ-เนตรนารี - videolike.de  

พิธีทวทวนคำปฏิญาณลูกเสือ-เนตรนารี


โรงเรียนกุหลาบวิทยาจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแ่ห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554

Quelle: Youtube: zum Video.Quelle: YouTube

พิธีทวทวนคำปฏิญาณลูกเสือ-เนตรนารี

Suchbegriffe für พิธีทวทวนคำปฏิญาณลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนกุหลาบวิทยาจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแ่ห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554