ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ - videolike.de  

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ


จำนวนกระดูภายในร่างกายนุษย์ที่เจริญเติมโต
เต็มที่แล้ว ประกอบด้วย กระดูกแกนและกระดูกระยางค์
กล้ามเนื้อ : Muscle ประกอบด้วย เซลล์กล้ามเนื้อ [Muscle Cell]
เรียงชิดกันเรียกว่า เส้นใยกล้ามเนื้อ [Muscle Fiber]
มี 3 ชนิด ดังนี้
- กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth muscles)
- กล้ามเนื้อลาย (Striated muscles)
- กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac muscles)

Quelle: Youtube: zum Video.Quelle: YouTube

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Suchbegriffe für ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

จำนวนกระดูภายในร่างกายนุษย์ที่เจริญเติมโต เต็มที่แล้ว ประกอบด้วย กระดูกแกนและกระดูกระยางค์ กล้ามเนื้อ : Muscle ประกอบด้วย เซลล์กล้ามเนื้อ [Muscle Cell] เรียงชิดกันเรียกว่า เส้นใยกล้ามเนื้อ [Muscle Fiber] มี 3 ชนิด ดังนี้ - กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth muscles) - กล้ามเนื้อลาย (Striated muscles) - กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac muscles)